Zasady BHP

Reguły bezpieczeństwa i higieny pracy winny być znane każdemu pracownikowi. Zapoznanie zatrudnionych z nimi jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca niekiedy jest również odpowiedzialny za odprowadzanie składek ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia są jednym z najistotniejszych elementów życia, o które należy zadbać. Ubezpieczenia na życie można posiadać zarówno w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń, a także w zagranicznych konsorcjach ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia są istotne, ponieważ jeśli doszłoby do złej sytuacji, to ubezpieczyciel ma obowiązek spieniężyć odszkodowanie osobie poszkodowanej. Oczywiście nie zawsze wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela jest możliwa. Odszkodowanie jest wypłacane tylko w przypadkach określonych w umowie. Takim niepożądanym sytuacjom można jednak zapobiec, stosując się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca, który troszczy się o zabezpieczenie pracownicze, wie dobrze, jaką rolę pełnią w zakładzie pracy reguły bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego powodu dba, żeby były cenione poprzez pracowników.