Zasady BHP

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy winny być znane każdemu zatrudnionemu. Zapoznanie zatrudnionych z nimi jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca niekiedy jest także odpowiedzialny za odprowadzanie składek ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia są jednym z najistotniejszych elementów życia, o które powinno się zadbać. Ubezpieczenia na życie można posiadać zarazem w Pospolitym Zakładzie Ubezpieczeń, czy też w obcych przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia są ważne, gdyż jeżeli doszłoby do niedobrej sytuacji, to ubezpieczyciel ma obowiązek zrealizować odszkodowanie osobie poszkodowanej. Naturalnie nie zawsze wypłata odszkodowania poprzez ubezpieczyciela jest możliwa. Odszkodowanie jest wypłacane jedynie w przypadkach określonych w umowie. Takim niepożądanym sytuacjom można jednakże zapobiec, stosując się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca, który troszczy się o ubezpieczenie pracownicze, wie dobrze, jaką rolę pełnią w zakładzie pracy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego powodu dba, ażeby były uznawane poprzez pracowników.