Wypadek przy pracy

Wypadek przy robocie może mieć miejsce z powodu niewłaściwego działania urządzeń bądź nieznajomości reguł BHP. W obu przypadkach konsekwencje poniesie pracodawca. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z nadrzędnych obowiązków właściciela zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy na ogół posiadają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami personalnymi, a dokładniej z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków kategoryzuje się m.in. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pośród pracowników znane jest również zabezpieczenie na dożycie, czyli takie, które dopuszcza wpłatę pieniędzy poprzez ubezpieczyciela, o ile osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia ubezpieczenia. Tego gatunku umowy są ubezpieczeniami długoterminowymi. Towarzystwo ma obowiązek zwrócenia wpłaconych przez osobę składek, jeśli umrze w ciągu trwania terminu zabezpieczenia. Nieraz okres taki przemija, gdy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.