Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może mieć miejsce z powodu błędnego funkcjonowania narzędzi lub nieznajomości zasad BHP. W obu przypadkach konsekwencje zazna pracodawca. Prócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z kluczowych obowiązków właściciela zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy zwykle posiadają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami osobowymi, a precyzyjniej z zabezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków kategoryzuje się m.in. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć ze względu nieszczęśliwego wypadku. Wśród pracowników modne jest też ubezpieczenie na dożycie, a więc takie, które umożliwia wpłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela, jeżeli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia ubezpieczenia. Tego typu umowy są ubezpieczeniami długoterminowymi. Towarzystwo ma obowiązek zwrócenia wpłaconych przez osobę składek, jeśli umrze w ciągu trwania terminu zabezpieczenia. Często okres taki upływa, kiedy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.