Ubezpieczenie w szkole

Słuchacze szkół publicznych wszystkich szczebli mają ubezpieczenia w PZU. Na sam początek każdego roku oświatowego dokonują jednej odpłaty na ubezpieczenia za pomocą gabinetu. Ubezpieczenia w szkole są kluczowe, gdyż na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W kilku szkołach istnieją sekretariaty pielęgniarki, a jeżeli już są, to pielęgniarka nie rezyduje w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, poprzez wszelkie dni szkolne. Pracownicy szkoły mają natomiast ubezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w sytuacji uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku. Jeśli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu albo jego rodzinie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe wypłaca stosownej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania najczęściej pokrywają straty doświadczone przez poszkodowanego, no i też korzyści, utracone w wyniku szkody. Nie może być takiej sytuacji, ażeby odszkodowanie było większe niż wartość wyrządzonych szkód. Odszkodowanie może się niestety zredukować, jeśli pozostaną spełnione warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu