Tragedie kolejowe

Katastrofy kolejowe zdarzają się częściej niż tragedie powietrzne, aczkolwiek z powodu nich cierpi mniej osób. Zdarzają się jednakże ofiary śmiertelne. Tak jak w przypadku katastrof lotniczych brak zabezpieczenia przysparza poważne kłopoty. Ubezpieczenia na życie Polacy w większości posiadają w PZU, oprócz tego dochodzą także ubezpieczenia na dom, lecz nie są tak popularne. Osoba poszkodowana w katastrofie kolejowej lub jej familia, dostaje z tytułu umowy ubezpieczenia nie pozyska odszkodowania, lecz świadczenie w formie sumy pieniężnej bądź renty. Renta jest przypisywana wówczas, kiedy poszkodowana osoba nie jest w stanie podjąć się jakiejkolwiek pracy, z względu bezwzględnego uszczerbku na zdrowiu, który został spowodowany katastrofą kolejową. Osoba poszkodowana może także bić się o odszkodowanie z korporacją przewozową, jeśli zostaje ona obarczona odpowiedzialnością za tragedię kolejową. Wówczas ma osiągalne sposobności na otrzymanie odszkodowania. W przypadku śmierci postaci, jej rodzina ma prawo do walki o odszkodowanie pośmiertne, ale też wyłącznie wówczas, gdy odpowiedzialność za wypadek spadnie na przewoźnika.
Wykorzystane źródła: