Podstawowe zdolności językowe

Do istotnych umiejętności lingwistycznych, które są powtarzane na każdej lekcji języka angielskiego, sprawdzane na pracach klasowych, należą pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Nauka angielskiego opiera się właśnie na tych umiejętnościach. Nie wyobrażam sobie, ażeby nauka angielskiego nie obejmowała słuchania, jak i pisania, o mówieniu i czytaniu nie wzmiankując. Ich opanowanie umożliwi słuchaczowi nie tylko promocję do następnej klasy ze stopniem co najmniej satysfakcjonującym, no i też przyzwoli na zdanie matury. Należy jednakże brać pod uwagę, iż nauka angielskiego to również znajomość słownictwa i znanych frazesów. Bez opanowania głównych umiejętności językowych nauka angielskiego jest uciążliwa. Jest to fakt potwierdzony wieloma słuchaczami, którzy nie otrzymali promocji do następnej klasy. Ucząc się gramatyki i słówek, nie będziemy potrafili zużytkować języka angielskiego w praktyce, więc będzie on w rzeczy samej niepotrzebny. Ważne jest, aby pedagog kładł ogromny nacisk na polepszanie wspomnianych umiejętności.

Źródła:
http://www.polcyn.euhttp://www.mieszczak.euhttp://www.krasicki.euhttp://www.lysak.euhttp://www.szozda.eu