Odszkodowania

Każdy poszkodowany ma prawo do walki o odszkodowanie. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, jak i zabezpieczenia innego gatunku, są mniejsze szanse na zdobycie odszkodowania. Sytuację może uratować tylko wyśmienity prawnik. Ubezpieczenia są istotne i choć zwykle drogie, nie powinno się z nich rezygnować. Istnieją różne typy zadośćuczynień, a ich klasyfikacje realizuje się z uwagi na odmiany zadośćuczynienia. Każdy poszkodowany ma prawo do wyboru odmiany. Poszkodowany może na przykład zażądać przywrócenia stanu, który istniał zanim zaszło do wypadku, kiedy to w ogóle realne. Taka forma odszkodowania tyczy się zwłaszcza nieznacznych strat i jest w większości przypadków wybierana w przypadku zniszczenia mienia. Ponadto osoba poszkodowana ma też prawo do kompensaty finansowej. Z zasady pokrywają szkody doznane przez poszkodowanego, jak również korzyści, poniechane w toku szkody. W sferze prawa istnieje też odszkodowanie umowne, które zostaje zastrzeżone w umowie. Ono jednak dotyczy raczej stosunków pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
Wzorowane na: