Odszkodowania

Każdy poszkodowany ma prawo do walki o odszkodowanie. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, jak i zabezpieczenia innego rodzaju, są mniejsze możności na osiągnięcie odszkodowania. Sytuację może uchronić wyłącznie wyśmienity prawnik. Ubezpieczenia są ważne i chociaż zwykle drogie, nie należy z nich rezygnować. Istnieją różne rodzaje odszkodowań, a ich klasyfikacje dokonuje się biorąc pod uwagę odmiany zadośćuczynienia. Każdy poszkodowany ma prawo do wyboru odmiany. Poszkodowany może na przykład zażądać przywrócenia stanu, który istniał zanim doszło do wypadku, kiedy to w ogóle osiągalne. Taka forma odszkodowania odnosi się zwłaszcza niedużych szkód i jest w większości przypadków wybierana w przypadku zniszczenia mienia. Poza tym osoba poszkodowana ma również prawo do rekompensaty pieniężnej. Z zasady pokrywają straty doznane poprzez poszkodowanego, jak również korzyści, poniechane w wyniku szkody. W dziedzinie prawa istnieje też odszkodowanie umowne, które zostaje zastrzeżone w umowie. Ono jednak dotyczy raczej stosunków między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
Wzorowane na: