Kurs językowy

Kurs językowy jest drogi, lecz dzięki niemu nauka angielskiego jest znacznie łatwiejsza i postępuje szybciej, no chyba, że uczestnik nie poświęca wystarczająco dużo czasu. Nauka angielskiego wymaga opanowania podstawowych zdolności językowych i poszerzenia zapasu słownictwa. Na kursie językowym właśnie na takie zręczności kładzie się nacisk. Na kursie lingwistycznym nauka angielskiego odbywa się w grupach niewielkich, wobec tego nauczyciel może poświęcić słuchaczowi więcej czasu, co przekłada się na lepsze efekty. Kursy językowe są wybierane poprzez uczniów coraz częściej. Niektóre kursy językowe przygotowują do wyjazdu za granicę do pracy i obejmują podwaliny języka angielskiego. Inne zaś powstały z myślą o maturzystach i przygotowują uczniów szkół średnich do matury. Są też takie, które wchodzą w materiał od szczebla A1 do szczebla C2, a więc od początkującego, do zaawansowanego. Niemniej w kursach tego rodzaju większy nacisk kładzie się na gramatykę i słownictwo a także mówienie, mniej na czytanie, pisanie i słuchanie, co niestety jest wadą takich programów.