Kluczowe umiejętności językowe

Do głównych zręczności językowych, które są ćwiczone na każdej lekcji języka angielskiego, kontrolowane na pracach klasowych, należą pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Nauka angielskiego bazuje właśnie na tych zdolnościach. Nie wyobrażam sobie, ażeby nauka angielskiego nie obejmowała odsłuchiwania, jak i pisania, o mówieniu i czytaniu nie wspominając. Ich opanowanie umożliwi uczniowi nie tylko promocję do następnej klasy ze stopniem co najmniej zadowalającym, no i też zezwoli na zdanie matury. Trzeba jednakże brać w rachubę, że nauka angielskiego to także znajomość słownictwa i popularnych frazesów. Bez opanowania głównych umiejętności językowych nauka angielskiego jest nieznośna. Jest to fakt potwierdzony wieloma uczniami, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy. Ucząc się gramatyki i słówek, nie będziemy umieli spożytkować języka angielskiego w praktyce, wskutek tego będzie on w gruncie rzeczy zbyteczny. Kluczowe jest, ażeby profesor kładł ogromny nacisk na kształtowanie wzmiankowanych umiejętności.

Źródła:
http://www.polcyn.euhttp://www.mieszczak.euhttp://www.krasicki.euhttp://www.lysak.euhttp://www.szozda.eu