Klęski ekologiczne

Katastrofy ekologiczne niosą za sobą tragiczne wyniki nie tylko ze względu skażenia czy zmarnienia środowiska naturalnego w określonym okręgu, jak również na skutek zniszczenia mienia i narażenia na utratę zdrowia poprzez ludzi żyjących w okręgu dotkniętych tragedią ekologiczną. Jeżeli ludzie ci nie posiadają zabezpieczenia, ciężko będzie im wywalczyć odszkodowanie. Ci posiadający ubezpieczenia zdrowotne a także ubezpieczenia na dom, będą mieli większe szanse. Niedawno mają miejsce katastrofy ekonomiczne, o których się nie mówi. Mowa w tym miejscu o awariach w elektrowniach jądrowych np. na terenie Niemiec. Nie kierują do zniszczeń na miarę kraju, czy świata, jednak powodują, że osoby pomieszkujące w regionie chorują na chorobę popromienną. W tym przypadku poniekąd jest bez sensu walczyć o odszkodowanie, gdyż odpowiedzialność za awarię nie spadnie na elektrownię atomową. Nieprawidłowość jest wypadkiem, na który człowiek nie ma wpływu. To jedna z wad elektrowni jądrowych. Wiek XXI to wiek walki o wodę. Na razie w wielu częściach świata jest ona zanieczyszczana poprzez ścieki z fabryk. W tym przypadku osoby poszkodowane mogą rościć sobie prawo do zadośćuczynień, ponieważ bezspornie odpowiedzialność za taką sytuację ponosi fabryka.
Korzystałem z: