Katastrofy lotnicze

Katastrofy powietrzne, chociaż zdarzają się bardzo rzadko, w większości przypadków kończą się śmiercią większości pasażerów. Podróże samolotem są szybkie i komfortowe, wobec tego turyści i przedsiębiorcy entuzjastycznie korzystają z tych środków transportu. Jeżeli dojdzie do katastrofy lotniczej, a pasażer nie będzie posiadał ubezpieczenia, jego rodzina nie uzyska żadnego odszkodowania – chyba, że będzie się tego domagała od biura podróży albo innej instytucji, która ponosi odpowiedzialność za klęskę. Jeśli śmierć nadejdzie po za granicami kraju, niezbędny będzie międzynarodowy transport zwłok. Wtedy posiadanie zabezpieczenia jest niezwykle ważne, gdyż zakład pogrzebowy musi się dopiero skontaktować z odpowiednim towarzystwem ubezpieczeniowym. Jednym z obowiązków każdego jest posiadanie zabezpieczenia, jeśli nie na dom, to, chociaż na życie. Ubezpieczenie na życie można nawiązać z zakładem ubezpieczeniowym na czas określony bądź dożywotnio. Znacznie częściej ludzie decydują się na ubezpieczenia terminowe, gdy ochrona ubezpieczeniowa jest udostępniona w nazwanym w umowie czasie. Śmierć, nazwana wypadkiem ubezpieczeniowym, powoduje spieniężenie świadczenia i kres obowiązku wpłacania składek do funduszu.

Źródła:
http://www.obuchowski.eu http://www.paluszek.eu http://www.filipski.eu http://www.bentkowski.eu http://www.czyzak.eu