Gramatyka

Kluczowym komponentem, na którym bazuje nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymusza od uczącego się opanowania teorii i wykonywania odpowiednich zadań, dzięki którym będzie mógł sprawdzić na jakim poziomie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego winna bazować zatem na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych umiejętności i niepobłażliwym analizowaniu ich. Nauka angielskiego wymusza od słuchacza metodycznego ćwiczenia opanowanego materiału z segmentu gramatyki i stosowaniu posiadanej wiedzy w strukturach zdania, podczas wypowiedzi ustnej bądź pisemnej. Gramatyka to dział dosyć rozległy, w który wliczają się głównie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich tworzenie, oraz powodujące trudności frazesy, czyli wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one dużo znaczeń, w zależności od kontekstu i są uciążliwe do zapamiętania. Są też wyrażenia o bardzo siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zakodować bez wielkich problemów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.