Gramatyka

Ważnym składnikiem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymusza od uczącego się opanowania teorii i wykonywania właściwych zadań, dzięki którym będzie mógł przetestować na jakim stopniu jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego powinna bazować więc na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych umiejętności i surowym analizowaniu ich. Nauka angielskiego wymusza od ucznia systematycznego ćwiczenia opanowanego materiału z segmentu gramatyki i używaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, w ciągu wypowiedzi ustnej albo pisemnej. Gramatyka to dział dość obszerny, w który wliczają się zwłaszcza konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich tworzenie, jak i sprawiające trudności frazesy, czyli wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one dużo znaczeń, w stosunku do kontekstu i są trudne do zapamiętania. Są również wyrażenia o bardzo podobnym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zakodować bez wielkich problemów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.