Egzamin kompetencji

Na koniec nauki w gimnazjum uczniów czeka test kompetencji. Od niedawna prócz testu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać także egzamin z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum opiera się niemal na ulepszaniu biegłości jak chociażby słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje za to mówienia, w tak znacznym stopniu jak ma to miejsce w liceum, gdy maturzysta musi zdać test ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest co za tym idzie czysto teoretyczna, totalnie nieprzydatna za granicą, jednakże stanowi podwalinę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w postaci testowej. Znanym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do poszczególnych akapitów. Zadanie to ma sprawdzić biegłość czytania ze zrozumieniem. Z początku odbywa się część słuchowa, a więc odsłuchanie nagrania, a w następnej kolejności zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli chodzi o zdolność pisania to może się wydarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie napisać co spostrzega na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na zapytywanie specjalne umieszczone w poleceniu do zadania.