Egzamin kompetencji

Na końcu nauki w gimnazjum uczniów czeka test kompetencji. Od niedawna prócz egzaminu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać również egzamin z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum opiera się właściwie na ulepszaniu zręczności takich jak słuchanie, czytanie i w niewielkim poziomie pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje z kolei mówienia, w tak wielkim stopniu jak ma to miejsce w liceum, kiedy maturzysta musi zdać egzamin ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest więc czysto teoretyczna, bezwzględnie zbędna za granicą, jednakże stanowi istotę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w postaci testowej. Popularnym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do poszczególnych paragrafów. Zadanie to ma sprawdzić biegłość czytania ze zrozumieniem. Na początku odbywa się część słuchowa, czyli odsłuchanie nagrania, a później zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o zręczność pisania to może się przydarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie napisać co zauważa na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na pytanie dodatkowe umieszczone w poleceniu do zadania.